1.) Detaily

 Uložiť triedu Trieda uložená

Máte zľavový kupón?

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje


Krstné meno: -

Priezvisko: -

Obchodné meno: -

E-mail: -

Telefón: -

Mesto: -

Adresa: -

PSČ: -

Krajina: -

IČO: -

IČ DPH: -

Názov školy/inštitúcie: -

Typ školy/inštitúcie: -

Kraj: -

Okres: -

Poznámka: -

Detaily


Suma objednávaného kreditu: -

Názov triedy: -

Materinský jazyk: -

Cudzí jazyk: -

Počet žiakov: -

Od: -

Počet mesiacov: -

Cena za triedu:


Ďakujeme za objednanie WocaBee!

O chvíľu obdržíte e-mailom zálohovú faktúru.
(skontrolujte pre istotu aj zložku SPAM/nevyžiadaná pošta)
Objednávku môžete uhradiť buď prevodom cez účet alebo aj online platobnou kartou (tlačidlo nižšie).

IBAN: SK86 1100 0000 0029 4506 2031

Konečná suma: (bez DPHs DPH)

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti: 07.08.2024

Po uhradení uvedenej sumy Vám mailom pošleme jednoduchý postup ako sa zaregistrovať spolu s prístupovými kódmi.

Ďakujeme, že ste si vybrali WocaBee!

Ďakujeme za záujem o WocaBee

Ďakujeme za záujem o vyskúšanie WocaBee na mesiac zdarma

Ďakujeme za objednanie WocaBee!

O chvíľu obdržíte e-mailom zálohovú faktúru.
(skontrolujte pre istotu aj zložku SPAM/nevyžiadaná pošta)
Objednávku môžete uhradiť buď prevodom cez účet alebo aj online platobnou kartou (tlačidlo nižšie).

IBAN: SK86 1100 0000 0029 4506 2031

Suma objednávaného kreditu:

Konečná suma: (bez DPHs DPH)

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti: 07.08.2024

Ďakujeme, že ste si vybrali WocaBee!

Konečná cena: 0 (bez DPHs DPH)

Aplikovaný zľavový kód:

Cena po zľave 0 (bez DPHs DPH)

Skúšobná verzia zdarma bude platná od 24.07.2024 do 24.08.2024.

Aplikovaný zľavový kód: